• Home
 • Odhady nemovitostí

Odhady nemovitostí

odhad

Při vypracování odhadu nemovitosti (stanovení ceny obvyklé) je v ČR závazný zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů, který určuje v jakých situacích je potřeba zpracovávat odhad administrativní a kdy tržní odhad.

Tržní cena, nazývána zákonem jako cena obvyklá je definována jako hodnota, jíž je s největší pravděpodobností možno dosáhnout v dané době a v konkrétních podmínkách trhu. Do odhadu se zohledňují všechny okolnosti, které mají vliv na cenu, především majetkoprávní poměry, lokalita a okolí nemovitosti a technický stav nemovitosti.

Pro stanovení obvyklé ceny se používají nejčastěji tyto metody:

 • metoda porovnáním
 • výnosová metoda
 • nákladová metoda

Cena zjištěná (administrativní, úřední) se používá například k vypočtení daní a je vypracována podle zákona a aktuálních vyhlášek týkajících se oceňování nemovitostí.
Vyjádření o ceně nemovitosti nebo také odborný názor na tržní cenu nemovitosti se používá často jako podklad při dědickém řízení. Jedná se o zjednodušený posudek tržní hodnoty nemovitosti.
Vyhotovuji ocenění a odhady tržní ceny rezidenčních typů nemovitostí - bytů, rodinných domů, obytných domů, garáží, rekreačních objektů a pozemků.

Od roku 2018 poskytuji tyto služby jako samostatný odhadce:

 • odhad tržní ceny nemovitosti pro účely dědického řízení
 • úřední (administrativní) oceňování nemovitostí dle platné legislativy
 • ocenění nemovitosti jako podklad pro banku nebo stavební spořitelnu při čerpání hypotéky nebo jejím refinancování
 • zpracování nezávislého odhadu tržní ceny před prodejem Vaší nemovitosti
 • zpracování odborného vyjádření ke kupní ceně nemovitosti, kterou se chystáte koupit

PODKLADY POTŘEBNÉ K VYPRACOVÁNÍ ODHADU NEMOVITOSTI:

 • Nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, ...)
 • Kolaudační rozhodnutí, stavební povolení územní rozhodnutí
 • Stavební dokumentace
 • Radonový průzkum (pokud existuje)
 • Doklady omezující vlastnická práva (smlouvy o zřízení věcného břemene)
 • Kopie katastrálních podkladů
 • Nájemní smlouvy
 • V případě oceňování výnosovým způsobem:
  a) nájemní smlouvu (nutno doložit výši ročního nájemného)
  b) velikost pronajaté plochy
  c) náklady na správu
  d) roční částku daně z nemovitosti
 • Další dodané podklady umožní zkvalitnit a urychlit odhad

Pro zpracování odhadu pro účely dědického řízení:

 • číslo dědického řízení a spisová značka
 • údaje zůstavitele
 • výpis z KN
 • základní technické parametry nemovitosti jako jsou: plocha m2, rok výstavby (případně rekonstrukce), vybavení stavby, napojení na inženýrské sítě apod.

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ
Navštívím Vaši nemovitost, prohlédnu si všechny místnosti včetně těch nebytových, případně pozemky. Zjistím a zhodnotím kromě stavu i lokalitu, kde se nemovitost nachází.

Ceník
Cena se odvíjí od časové náročnosti a rozsahu zpracování a stanovuje se individuálně, podle konkrétního případu. Přesnou cenu lze stanovit při místním šetření, před zahájením práce. Pro komerční objekty, specifické nemovitosti nebo soubory pozemků lze vypracovat individuální cenovou kalkulaci před zahájením ocenění. Platba se provádí až při předání vypracovaného odhadu.

Kontakt

Dusíkova 906/33, Lesná, 638 00 Brno
638 00 Brno

+420 608 911 143
office@sphyrna.cz

jana.riskova@sphyrna.cz

IČ: 01899104
DIČ: CZ01899104
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79749.

O nás

Naše společnost má oprávnění vyhotovovat odhady a provádět zeměměřické činnosti, zejména geometrické plány a vytyčování hranic pozemků. Ve spolupráci s advokátní kanceláří a soudním znalcem Vám připravíme řešení, které bude pro Vás nejvýhodnější.